نمایش نوار ابزار

زاهدی: سال تحصیلی جدید باید از اول مهرماه آغاز شود

محمدمهدی زاهدی پیرامون اقدامات وزارت آموزش و پرورش در زمینه شرایط کرونا اظهار کرد: اقدامات وزارت آموزش و پرورش در شرایط کرونا کافی نیست زیرا آموزش و پرورش از امکانات لازم برخوردار نبوده و خود را برای این شرایط آماده نکرده است؛ اما به این دلیل که در شرایط اضراری قرار داریم مطلوب است اقداماتی که باعث می شود دانش آ» وزان از دروس خود عقب نمانند به سرعت اجرایی شوند. آموزش عالی نیز با وجود آنکه در زمینه آموزش مجازی امکانات بیشتری را در دست دارد، نتوانسته به صورت قوی آموزش های خود را ادامه دهد.

وی افزود: به هر شکلی که شده باید دروس تمام پایه های تحصیلی در تابستان تمام شود و از اول مهر ماه طبق تقویم آموزشی، سال تحصیلی جدید آغاز شود که برای این کار نیاز است مردم بیشتر با کادر پزشکی برای مبارزه با کرونا همکاری کنند. متاسفانه عده ای از مردم به مسافرت رفته و باعث می شوند کرونا از شهری به شهر دیگر انتقال یابد؛ بنابراین هرچه همراهی ملت ایران برای مبارزه با ویروس کرونا بیشتر باشد سریع تر کشور به روال عادی خود باز می گردد. آموزش و پرورش، دانشگاه ها و همچنین اقتصاد کشور نیز منطور به همکاری مردم است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری کنکور سراسری تاکید کرد: برگزاری کنکور سراسری منوط به برگزاری امتحانات سه سال پایانی دبیرستان است؛ زیرا این دروس در کنکور سراسری تاثیرگذار بوده و درصد زیادی در پذیرش نهایی دانشگاه ها دارد. پذیرش نهایی دانشگاها آمیخته ای از کنکور و نمرات دروس نهایی است.