نمایش نوار ابزار

زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شد

«مهدی زاهدی»، نماینده مردم کرمان و راور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد.
پیش از او محمدرضا عارف نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس فراکسیون امید بر صندلی ریاست کمیسیون آموزش بود.