نمایش نوار ابزار
دسته: گالری تصویر

شورای دانشگاه آزاد

شورای دانشگاه آزاد

شورای دانشگاه آزاد اسلامی کرمان با حضور دکتر ولایتی رئیس محترم هیت موسس وهیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی