نمایش نوار ابزار

رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش

رژه نیروه های مسلح به مناسب گرامیداشت روز ارتش با حضور مقامات ومسئولین استانی برگزار شد

دیدگاه ها