نمایش نوار ابزار

نشست کمیته دائمی امور فرهنگی و اجتماعی APA به ریاست «زاهدی» برگزار شد

نشست کمیته دائمی امور فرهنگی و اجتماعی APA، به ریاست محمدمهدی زاهدی و با همراهی معصومه پاشایی بهرام از اعضای گروه پارلمانی ج.ا.ایران در APA، برگزار شد.

 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیته دائمی امور فرهنگی و اجتماعی APA، در آغاز نشست کمیته دائمی امور فرهنگی و اجتماعی به ارائه گزارشی در خصوص جلسه تخصصی این کمیته که به میزبانی پارلمان ج.ا.ایران در سال ۲۰۲۱ برگزار شده بود، پرداخت که طی آن از مجموع ۱۵ قطعنامه مورد بررسی در این کمیته، 2 قطعنامه به تعویق افتاد و 2 قطعنامه جدید ارائه شد که بررسی و تصویب آن به نشست تخصصی این کمیته موکول شد و ۱۱ قطعنامه دیگر به تصویب رسید. براساس دستور کار این کمیته، نمایندگان پارلمان‌های شرکت کننده در خصوص وضعیت نمایندگان زن در کشورشان به ایراد سخنرانی پرداختند.