نمایش نوار ابزار

مجلس به دنبال شفافیت در اداره اموال هزاران میلیاردی بنیاد آرشام

محمدمهدی زاهدیبا اشاره به بررسی اعمال ماده 234 در خصوص نحوه اداره اموال بنیاد آرشام در کمیسیون آموزش درباره علت اعمال این ماده در این خصوص، اظهار کرد: “آرشام” نام رئیس ساواک استان کرمان در دوران پیش پیروزی انقلاب اسلامی بود که وی بخشی از اموال خود را در آن زمان وقف می‌‎کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در وقفنامه اموال آرشام تأکید شده که این اموال فقط صرف خدمات آموزشی و فرهنگی شود و حتی وُراث نیز حق استفاده از این اموال را ندارند، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این اموال و دارایی‌ها مصادره می‌شود و با مصوبه شورای انقلاب وقت این اموال بهوزارت آموزش و پرورش واگذار می‌‎شود.

وی ادامه داد: پس از این واگذاری‌، هیأت مدیره‌ای در استان کرمان برای اداره این اموال تشکل شد که به هیچ عنوان از این اموال هزاران میلیاردی، بهره مفیدی برده نشد و حتی در پاره‌ای از مواقع گزارش‌هایی مبنی بر سوء استفاده از این اموال به ما رسیده است.

عضو فراکسیون ولایی مجلس تأکید کرد: در اجرای ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به دنبال شفاف سازی نحوه اداره این اموال و بازگشت آن به آموزش و پرورش هستیم تا اداره این اموال نیز از حالت هیأت مدیره‌ای خارج شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: گزارش اعمال ماده 234 در راستای رسیدگی به این پرونده در حال حاضر آماده ارائه به کمیسیون و بررسی در صحن کمیسیون و تصمیم‌گیری در خصوص آن است.

دیدگاه ها