نمایش نوار ابزار

قانون شفافیت منجر به مستحکم‌ شدن پایه های نظام می شود

نماینده مردم کرمان در مجلس معتقد است اگر شفافیت در حوزه اقتصاد شکل گیرد، خود به خود با رانتخواری مبارزه شده و مسیر برای بروز فساد تنگ می‌شود.
محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره تأثیر شفافیت عملکرد دستگاه‌‌های مختلف بر جلب اعتماد عمومی، گفت: این شفافیت اعتمادی در دل مردم و جامعه نسبت به دولت، حاکمیت و مجموعه نظام ایجاد می کند که بسیار ارزشمند بوده و به صورت غیرمستقیم بر اقتصاد نیز تأثیرگذار است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: زمانی که اعتماد از سوی مردم حاصل شود، بر جنبه های مختلف نیز تأثیر خواهد داشت که یک جنبه آن بحث اقتصادی در کنار مباحث اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی و غیره است که یکی از مهم ترین آنها عدالت اجتماعی است که در حال حاضر در این حوزه مشکل داریم.

وی افزود: تصور کنید اگر شفافیت در حوزه اقتصاد شکل گیرد، خود به خود با رانتخواری به شکل ویژه ای مبارزه شده است چرا که مسیر رانتخواری با شفافیت تنگ می شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر شفافیتی که منجر به افزایش اعتماد مردم شود، در حوزه سیاسی نیز منجر به افزایش مشارکت مردم در سرنوشت خود خواهد شد که در زمان انتخابات تبلور می یابد و این حضور فعال باعث مستحکم شدن پایه های نظام می شود./

پایان پیام