نمایش نوار ابزار

تقویت روابط پارلمانی منجر به توسعه همکاری‌های ایران و مالزی می‌شود

رئیس گروه دوستى پارلمانى جمهورى اسلامى ایران – مالزى در مجلس مناسبات  فیمابین ایران و مالزی را مثبت و رو به رشد خواند و افزود: تعمیق و تقویت ارتباطات دوستانه میان دو کشور در عرصه‌هاى مختلف بویژه در عرصه پارلمانى، نقش مؤثری در کمک به افزایش سطح تعاملات دو کشور و رفع موانع توسعه همکاری هاى فیمابین دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدمهدی زاهدی رئیس گروه دوستى پارلمانى جمهورى اسلامى ایران – مالزى در مجلس شورای اسلامی با حسن الدین بن مهد یونس، نماینده مجلس مالزى و عضو گروه دوستى پارلمانى مالزى – جمهورى اسلامى ایران با دیدار و گفتگو کرد.

زاهدى در این دیدار مناسبات  فیمابین دو کشور را مثبت و رو به رشد خواند و افزود: تعمیق و تقویت ارتباطات دوستانه میان جمهورى اسلامى ایران و مالزى در عرصه هاى مختلف بویژه در عرصه پارلمانى، نقش مؤثری در کمک به افزایش سطح تعاملات دو کشور و رفع موانع توسعه همکاری هاى فیمابین دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شوراى اسلامى در ادامه این دیدار گفت: تعاملات دو کشور در زمینه هاى اقتصادى، تجارى، صنعتى و گردشگرى از اهمیت فراوانى برخوردار است.

وى همچنین افزود: همکارى بخش هاى علمى، دانشگاهى، بهداشتى و درمانى دو کشور نقش مهمى در توسعه همکارى هاى فیمابین دارد.

نماینده مجلس مالزى: جمهورى اسلامى ایران یکى از کشورهاى مهم و تاثیرگذار در جهان اسلام و منطقه است

حسن الدین بن مهد یونس، نماینده مجلس مالزى نیز در این دیدار بر ضرورت افزایش ارتباط میان مجالس دو کشور  تاکید کرد و افزود: تعاملات پارلمانى و ارتباط نمایندگان بخش هاى مختلف مجالس دو کشور از جمله کمیسیون ها و گروه‌های دوستى – پارلمانى، نقش مهمى در توسعه مناسبات دوجانبه و پیشبرد همکارى هاى منطقه اى و بین المللى دارد.

وى در ادامه گفت: جمهورى اسلامى ایران یکى از کشورهاى مهم و تاثیر گذار در جهان اسلام و منطقه است و افزایش تعامل در بخش هاى مختلف بین دو کشور همواره مورد توجه مسئولان مالزى قرار دارد.

بن مهد یونس در پایان این دیدار بر آمادگى پارلمان مالزى براى توسعه تعاملات اقتصادى، تجارى و بازرگانى دو کشور تاکید کرد./