نمایش نوار ابزار

جلسه همفکری فراکسیون دانشگاهیان مجلس با حضور ریاست مجلس

جلسه همفکری فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۹ اردیبهشت برگزار شد.