نمایش نوار ابزار

تقدیر از اعضای تیم ملی المپیاد دانش‌آموزی زیست شناسی در کمیسیون آموزش

تقدیر از اعضای تیم ملی المپیاد دانش‌آموزی زیست شناسی در کمیسیون آموزش سه شنبه ۲۸ بهمن ماه برگزار شد.
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی