نمایش نوار ابزار

اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، از جمله مطالبات جدی مجلس یازدهم از دولت

محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به جایگاه والای فرهنگیان در پیشرفت کشور و تربیت نسلی بالنده برای ایران عزیز اسلامی گفت:
اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، و تمام زیرنظام های آن و رتبه بندی معلمان از مطالبات مهم مجلس از دولت خواهد بود.

? زاهدی با تاکید بر لزوم همسان سازی حقوق بازنشستگان، این اقدام را گامی مهم برای بهبود وضعیت فرهنگیان دانست.

? توضیح: مواد ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان تاکید دارد و همچنین ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه و راهکارهای اجرای ۱۰-۲، ۱۰-۴، ۱۲-۱، ۱۲-۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بندهای ۳-۳، ۳-۷، ۶-۲ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش بر دولت و مجلس تکلیف شده است که به هر طریق ممکن از سال ۹۹ به بعد نسبت به افزایش حقوق متناسب با افزایش مدارج علمی و سابقه خدمت اقدام شود به گونه ای که در زمان بازنشستگی بیشترین افزایش صورت گیرد.