نمایش نوار ابزار

زاهدی در تذکربه رئیس جمهور خواستار پرداخت حقوق ومعوقات نیروهای خرید خدمت وحق التدریس آموزش وپرورش شد

محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان وراور درمجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس جمهوری خواستار اجرای بند “ه” تبصره 12 قانون بودجه سال 99 شد. این بند در خصوص پرداخت حقوق وحق الزحمه نیروهای خرید خدمت وحق التدریس نیروهای موقت اموزش و پرورش است که چندین ماه به تاخیر افتاده است.