نمایش نوار ابزار

وحدت جریان انقلابی برای خدمت در مجلس یازدهم شکل گرفته است

محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور گفت : وحدت جریان انقلابی برای خدمت در مجلس یازدهم شکل گرفته است و نمایندگان مردم به دور از هرگونه حاشیه ای با اولویت پرداختن به حل مسائل اساسی و راهبردی کشور در مجلس نقش آفرین خواهند بود.

زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به تحقق شعار سال اذعان داشت: اهتمام لازم به موضوع اقتصاد دانش بنیان و تقویت شرکت های دانش بنیان در راستای تحقق سیاست های کلان کشور، راه بیرون رفت از وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی است و باید با تقویت حوزه های تولیدی و خدمات، وضعیت رفاه خانواده ها و اشتغال جوانان مورد توجه و الویت قرار گیرد.