نمایش نوار ابزار

اولویت‌های سیاسی را باید در آموزش و پرورش کنار گذاشت

محمدمهدی زاهدی عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است فردی که به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب می‌شود باید یکسری خصوصیات فردی داشته باشد و حمایت‌های دولت هم از فرد معرفی شده، فوق‌العاده مهم است.

وی ادامه داد: آن فرد هم باید بداند که آموزش و پرورش بزرگترین نهاد فرهنگی کشور است و با این نهاد فرهنگی نباید رفتار سیاسی کرد؛ باید اولویت‌های سیاسی را کنار گذاشت و اولویت‌های معیشتی و دغدغه‌های فرهنگیان در اولویت اصلی باشد.

۱- دولت باید حامی گزینه پیشنهادی باشد.

۲- فرد پیشنهاد شده گزینه سیاسی نباشد

دیدگاه ها