نمایش نوار ابزار

اعتراض دکتر زاهدی خطاب به رئیس جمهور درباره گرانی بنزین- قسمت دوم

مستند پیگیری اعتراض  دکتر محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان وراور در مجلس شورای اسلامی به نحوه اجرای سهمیه بندی وافزایش  قیمت بنزین قسمت دوم