نمایش نوار ابزار

زاهدی: با برنامه و کارنامه آمده‌ام/ حضور افراد سازش کار منجر به ارتفاع تخیلی و بدون دستاورد خواهد شد

زاهدی داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: با برنامه وکارنامه آمده ام. حضور افراد سازش کار منجر به ارتفاع تخیلی و بدون دستاورد خواهد شد.

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی پس از تکمیل فرایند ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت: با شناخت کامل از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور و با کوله باری از تجربه پا به این عرصه گذاشتم. از وزارت تا سفارت از معلمی تا استاد دانشگاه و سه دوره نمایندگی مردم در خانه ملت و همچنین حضور شورای اسلامی شهر و وزارت آموزش و پرورش آمدم.

فیلم ثبت نام

 

 

وی افزود: می‌توانیم در کنار یکدیگر و دست در دست هم با تدبیر و تعقل و با صداقت و صمیمیت بر بسیاری از چالش‌ها و مشکلات فائق آییم.

زاهدی گفت: برنامه و کارنامه خودم را در معرض تماشای شما گذاشتم. رده‌های مدیریتی و مسئولیتی را پله پله طی کردم و نه آسانسوری و ناگهانی و جهشی. اکثر مسئولیت‌هایم با اعتماد و رای اعتماد مردم بوده است.

وی افزود: باور دارم برخی موانع کشور ریشه در غفلت در استفاده موثر از فرصت‌ها و سرمایه‌ها است. مهمترین آن سرمایه‌ها سرمایه انسانی است.

این داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت: گماشتن افراد کوچک به کارهای بزرگ و خانه نشینی افراد کاردان ثمره‌اش خسران و تباهی است.

وی افزود: کشور نیازمند آرامش و انسجام ملی است تندروی‌ها و حضور افراد تندرو کشور را به قهقرا می‌برد.

زاهدی گفت: حضور افراد سازش کار منجر به ارتفاع تخیلی و بدون دستاورد خواهد شد.